Η Γλωσσολογία με μία ματιά

Η Γλωσσολογία είναι μία νέα σχετικά επιστήμη, που πρωτοεμφανίστηκε τον 19ο αιώνα. Μελετά την ανθρώπινη γλώσσα ως καθολικό φαινόμενο, που φέρει ιδιότητες κοινές για όλες τις γλώσσες και παράλληλα, μελετά τις επιμέρους γλώσσες, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Εξετάζει τη γλώσσα ως μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τόσο από ψυχολογικής, όσο και από κοινωνικής και πολιτισμικής άποψης.

Όπως κάθε επιστήμη, έτσι και η Γλωσσολογία διαιρείται σε θεωρητική και εφαρμοσμένη. Η θεωρητική αφορά τη μελέτη των επιπέδων ανάλυσης της γλώσσας. Συγκεκριμένα, φωνολογικό σύστημα, άρθρωση – πρόσληψη φθόγγων (φωνητική), σχηματισμός λέξεων (μορφολογία), σχηματισμός προτάσεων (σύνταξη), σημασία γλωσσικών εκφράσεων (σημασιολογία) και χρήση γλώσσας (πραγματολογία).

Η εφαρμοσμένη, βάσει των πορισμάτων της θεωρητικής, αλλά και συνδυαστικά με άλλες επιστήμες, όπως η Ψυχολογία, η Νευρολογία, η Βιολογία, η Νομική, η Κοινωνιολογία, η επιστήμη των Υπολογιστών κ.α, εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες κατακτάται και χρησιμοποιείται η γλώσσα από τη γλωσσική κοινότητα, μελετά τους νευρικούς μηχανισμούς του ανθρώπινου εγκεφάλου κλπ. Η σύνδεση αυτή της Γλωσσολογίας με άλλες επιστήμες οδηγεί στην ανάπτυξη διεπιστημονικών κλάδων (Ψυχογλωσσολογία, Νευρογλωσσολογία, Δικαστική Γλωσσολογία, Κοινωνιογλωσσολογία, Υπολογιστική Γλωσσολογία κλπ.)

Στην Ελλάδα, η Γλωσσολογία αναπτύσσεται στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών επιστημών και διδάσκεται στις Φιλοσοφικές σχολές. Ουσιαστικά, αποτελεί συγκεκριμένο τομέα των Φιλολογικών τμημάτων. Σε Ευρώπη και Αμερική, ωστόσο, δεν είναι άμεσα συνυφασμένη με τη Φιλολογία αλλά εντάσσεται κυρίως σε κοινωνικές και άλλες επιστήμες. Ένας Γλωσσολόγος είναι πιθανό να γνωρίζει αρκετές γλώσσες, όμως αυτό δεν αποτελεί προαπαιτούμενο. Αντίστοιχα, ένας γλωσσομαθής δεν είναι Γλωσσολόγος.

Κάποιοι μεταξύ των σπουδαιότερων Γλωσσολόγων είναι: ο Φερντινάντ ντε Σωσσύρ, ο Νόαμ Τσόμσκι, ο Λέοναρντ Μπλούμφιλντ και άλλοι.

 

πηγές: http://www.philology-upatras.gr/ti-einai-i-glossologia/ 

https://www.greek-language.gr/